Ny teknik ska tillåta elbilar att ladda sina batterier genom att stå på speciella parkeringsplatser. Volvo arbetar på en lösning som för över ström genom ett elektromagnetiskt fält istället för en sladd.

En platta installeras i marken under asfalten som laddar din elbil utan att behöva koppla någon sladd. Föreställ dig en plats i ett parkeringshus ämnad specifikt åt eldrivna bilar som helt tar bort behovet att söka rätt på någon av de få och vitt utspridda laddningsstationerna i Sverige.

Den här tekniken fungerar medan du är ute och gör ärenden, och du kan åka ifrån parkeringshuset med full elektronisk tank. Det är vad Volvo har börjat arbeta på för att öka intresset för elbilar i världen.

"Induktiv laddning har enorm potential. Sladdlös teknologi är ett bekvämt och effektivt sätt att enkelt överföra energi. Studien visar också att det är säkert. Det finns ännu inte någon gemensam standard för induktiv laddning. Vi kommer fortsätta våra efterforskningar och utvärdera troligheten för teknologin i våra hybrid- och elbilsprojekt" sa Lennart Stegland, vice direktör för elektriska drivsystem på Volvo Car Group.

Den nya tekniken använder sig av samma princip som redan används i många hushållsartiklar, som till exempel eltandborstar. Den använder sig av ett elektromagnetiskt fält som överför energi mellan två punkter. Det här blir dock första gången den appliceras på ett bilbatteri.

"Våra tester visar att vår Volvo C30 Electric kan bli fullt laddad utan en elkabel på ungefär två och en halv timme. Parallellt med detta har vi också genomfört efterforskningar i långsammare regelbunden laddning tillsammans med Inverto, som också var en partner i det här projektet," sa Stegland.

Hittills har Volvo tillverkat en prototyp av laddaren och en prototypbil som är designad för att konvertera elektromagnetisk energi till elektricitet som kan lagras på batteriet. Det är inte längre när eller var vi kommer se den första kommersiella användningen av den här produkten.
Källa: Volvo is working on cordless charging for electric cars
Läs också: orebrobildemo.se