Mellan den 13-14 maj 2014 arrangerades Vattenstämman på Elmia Kongress i Jönköping. Arrangemanget vänder sig till svenska vattenmyndigheter, länsstyrelser, universitet, högskolor, kommunala företrädare, vatten-, miljö- och samhällsplanerare samt andra typer av företag och organisationer som kommer i kontakt med arbetsfrågor som berör vatten. Bakom Vattenstämman står branschorganisationen Svenskt Vatten och eventet anordnas för att skapa hållbara vattentjänster samt föra politiska diskussioner om vatten. 2014 års Vattenstämma präglades av det svenska valåret och det ökade intresset det medför för vattenfrågor, och lockade totalt 561 vattenintresserade besökare.

Vattenstämmans första dag bjöd på bland annat på paneldiskussionerna, ”Flyter vatten-Sverige isär?” som berörde den snabba urbaniseringen av vårt lands tre storstadsområden, och ”Så får vi bort farliga kemikalier från vattnets kretslopp” där bland annat regeringens kemikalieproposition till en giftfri vardag diskuterades. Paneldiskussionerna leddes av det före detta språkröret för Miljöpartiet Maria Wetterstrand. Utställare på årets stämma var bland annat ABB, Jönköping kommun, FOI, Geosigma, NCC, Securitas Direct och Vatten & Miljöbyrån AB. 2015 års Vattenstämma kommer att hållas i Sundsvall mellan den 19-20 maj. Avloppsakuten i Sverige AB är ett stort företag som är engagerade i vattenfrågor. Denna mässa skulle kunne vara intressant för dem. Vill du ta del av bilder och presentationer från den gångna stämman? Klicka här för att komma till Svenskt Vattens samlade dokumentation.

Länkar till några engagerade:

www.securitasdirect.se/en/securitasdirect.html

www.avloppsakuten.com/

www.jonkoping.se/

www.abb.com/