Bergvärme är ett sätt att värma upp sin bostad på som kan vara lite svårt att förstå exakt hur det fungerar. Bergvärme utnyttjar det faktum att berggrunden i Sverige håller ungefär samma temperatur året runt. Även om denna temperatur är rätt så låg (vanligtvis strax över 6 plusgrader) så är det tillräckligt för att man ska kunna utvinna värme ur den. Detta sker genom att man först borrar ett hål i berggrunden, där man sedan låter en vätska med antifrysegenskaper cirkulera i en slang. Då denna vätska har lägre temperatur än den omgivande berggrunden innebär det att den när den cirkulerat ett varv kommer att ha värmts upp en del, vilket innebär en värmevinst. Hur djupt detta borrhål behöver vara beror på var i landet man befinner sig, och hur själva jordskorpan är sammansatt där man bor. Generellt krävs djupare borrhål ju längre norrut i landet man befinner sig.

Kostnaden för borrhålet är en stor del av initialkostnaden för bergvärme, och det är här man bör tänka sig för både en och två gånger om det är värt det. Det hävdas ofta att bergvärme är något som lönar sig i längden, vilket är lite grann en sanning med modifikation. I vissa fall kommer det att ta så lång tid innan det lönar sig att det är tveksamt om det är värt investeringen. Arbetskostnaden för installation av bergvärme är dock avdragsgill med ROT-avdraget. Normalt räknas 30 % av kostnaden för bergvärmeinstallation vara arbetskostnad. Om borrning, pump, installation och så vidare kostar 100 000, så är då 30 000 avdragsgillt via ROT, vilket innebär att summan halveras och totalkostnaden då stannar på 85 000 kronor.

Totalkostnaden för installation av bergvärme varierar som sagt, men ska normalt ligga runt 100 000 kronor. Exakt vid vilken nivå installationen blir så dyr att det är tveksamt om det verkligen kommer att löna sig beror på; men närmar den sig 200 000 kronor bör man definitivt börja dra öronen åt sig. Det är heller ingen bra idé att försöka hålla kostnaderna nere. Ett bergvärmehål som inte är tillräckligt djupt kommer inte att klara av att värma upp bostaden tillräckligt, och innebär alltså att man kastat pengarna i sjön.

Företag som arbetar med bergvärme och brunnsborrning bör vara certiferade och därmed godkända brunnsborrare av Sveriges Geologiska Undersökning, en myndighet som bland annat arbetar för att skydda vårt grundvatten. Avanti är ett av många företag som blivit godkäna av SGU, som myndigheten förkortas.