När våren smyger sig fram och snön börjar smälta finns det en risk för villaägare att drabbas för översvämningar. Om snön smälter snabbt så hinner inte smältvattnet infiltreras i marken utan samlas på ytan och letar sig ofta in i källaren på villor. Det gäller därför att man som villaägare är förberedd. Nedan följer ett par bra tips på hur man kan minska risken för översvämning.

Markytans lutning har stor vikt

Det första tipset är ta reda på vart snön som ligger runt huset kommer att ta vägen. Fundera över hur mycket snö som samlats runt huset och vilket håll marken lutar åt. Har man koll på detta kan man enkelt förebygga en översvämning. Det allra bästa är ju förstås om markytan lutar ut från huset. Man brukar säga att marken bör ha en tre meter lång lutning med ett fall på 15 cm. Har man ingen möjlighet till lutning kan man istället ordna ett dike som fungerar som avgränsning.

http://www.boverket.se/Vagledningar/PBL-kunskapsbanken/Detaljplanering/Planbestammelser/Egenskapsbestammelser/Utformning-av-allmanna-platser/

Anlita professionell hjälp

Ett annat bra tips är att hålla dagvattenbrunnarna fria från vatten och is. Dessutom är det bra att källarens golvbrunnar alltid är rensade så att vattnet har någonstans att försvinna om det letar sig in i huset. För att undvika att vattnet trycker upp genom golvbrunnen finns så kallade bakvattenstopp som man installerar in i golvbrunnen. Ett mycket klokt råd är dessutom att ringa en professionell VVS-installatör för en besiktning av byggnadens avloppssystem samt tips på åtgärder.

Förvara inget fuktkänsligt i källaren

För att undvika att få in vatten i huset kan man täta ventiler och öppningar som går att hitta i golvet och ytterväggarna. Har man fuktkänsliga möbler bör man inte ha förvara dem i källaren. Saker man är rädd om är bäst att förvara på en högre våning eller åtminstone 10 cm ovanför golvytan för att minska risken att det blir förstört vid en eventuell översvämning. För att enkelt kunna tömma källaren på vatten kan det vara bra att ha en dränkbar pump.

Vid översvämning

Om man trots förebyggande åtgärder skulle drabbas av en översvämning finns det ett par viktiga saker att tänka på. Den första är att bryta strömmen, eftersom vatten kan leda ström. Den andra är att agera direkt. Hjälp kan dröja länge och därför bör man rädda det man kan innan allt för mycket vatten hinner strömma in. För att undvika att vattnet strömmar upp genom översvämmade avloppsledningar kan man fylla tygpåsar (t.ex. örngott) med sand som man kan täppa till golvbrunnar och toaletter med. Avlägsna mattor så att inte dessa hamnar ovanför golvbrunnar. Om vattnet strömmar in är det viktigt att man skaffar hjälp så snabbt som möjligt. I akuta fall kan man till och med behöva ringa Räddningstjänsten.

Läs också: http://www.flintakonstbetong.se/produkter/trappor/