I en tid av global uppvärmning så är det upp till oss människor att faktiskt göra någonting åt det hela. Det är vi som sitter på nycklarna till att skapa ett bättre klimat för alla och ett av de absolut största problemen som vi har med miljön är alla de utsläpp som sker via transporter genom de olika kontinenterna. Det som är mycket glädjande är att tekniken hela tiden går fram och det visar sig framför allt i hur alternativa tunga fordon numera byggs. Det är med andra ord en bättre värld vi går mot, men det måste gå snabbare och fler måste aktivt välja att göra något åt det.

Många olika varianter på miljövänliga tunga fordon

Det som är intressant är att det finns flera sätt idag att göra denna omställning på, och ofta så behöver det inte heller vara någon stor insats som behöver till. Allt fler företag ser det som en del i företagsklimatet att utveckla sina fordon till att vara miljövänliga, vilket ger en smart logistik och ett renare samhälle. Det börjar allt mer bli ett av de främsta försäljningsargumenten, både för vanliga bilister och transportföretag, att man kan erbjudas och köpa fordon som drar betydligt mycket mindre bensin och därmed är väldigt energieffektiva, vilket i sin tur hjälper klimatet.

Många av de lastbilar, sopbilar och större fordon som idag rullar på våra gator är utrustade med lite olika tekniker. Bland annat finns det en variant som drivs i en kombination av gas och diesel. Genom att denna bil konverteras till gas så förbrukar den omkring en fjärdedel mindre energi än vad den gjorde innan. Dessa bilar kan även utrustas med motorer anpassade för flytande biogas, vilket är en imponerande teknik som innebär att bilen skulle kunna åka nästan 100 mil på en enda tank av flytande gas, helt beroende på hur tungt lastad den är.

En annan utveckling inom de tunga transporterna är konverteringen till elmotorer. Det rör sig om, precis som i hybrider för personligt bruk, en kombination av olika tekniker som väsentligt sänker energiförbrukningen för fordonet. Det handlar om att två olika tekniker, dels elmotorn och dels exempelvis en motor med biodiesel, samverkar. I tunga fordon med denna teknik är elmotorn ofta den som används vid kortare sträckor inom exempelvis städer eller vid av- och pålastning, medan biodieseln istället förbrukas när de längre sträckorna ska köras.

Det är med andra ord mycket intressanta saker som utvecklas inom transportindustrin för tillfället och det märks att många företag tar sitt ansvar för att ställa om sin fordonspark till mer miljövänliga alternativ. Det är helt enkelt en investering för framtiden och transporter som är miljöanpassade är de som har absolut mest värde på transportmarknaden idag.

Läs mer om tunga transporter och miljövänliga fordon: