Martin Svedin, VD och ägare av Svebol Logistics med hemvist i Johanneshov, kör helst med fossilfritt i tankarna på sina lastbilar, detta skriver branschtidningen å&t. Att genom sin körning släppa ut så pass små mängder miljöfarliga ämnen som möjligt ingår i företagets affärsidé och flottan är idag fri från fossila bränslen till 75-80 %, en siffra under ständig förbättring. Målet är att i framtiden uppnå 100 % under förutsättningen att detta är något som underlättas med hjälp av politiken.

Svedin vittnar om att det inte alltid är enkelt att vara pionjär. Han ser miljöprojekten som mycket viktig – en essentiell del av det egna företagets verksamhet, men fordonstillverkare tar tid på sig att anpassa systemen och godkänna alternativa, nya drivmedel, av förklarliga skäl. Även besked från myndigheter tar tid.

Bland åkeriets fordon är det endast ett fåtal budbilar som körs på vanlig diesel. Övriga fordon, många av dem tunga, körs på HVO, biogas och naturgas. HVO står för hydrerade vegetabiliska och animaliska oljor och är ett drivmedel som framställs av slaktavfall, som dessutom fungerar utan att fordonen går igenom någon särskild anpassning.

HVO har hittills varit skattebefriat, men detta är något som kan komma att upphöra om regeringen får sin vilja igenom. En energiskatt på HVO skulle tvinga Svedin, och säkert många andra, att tänka om.

Det finns många olika sätt att vara nytänkade på i logistikbranschen och en av Svebols gröna specialiteter är tempererade transporter med flyttbara väggar som möjliggör olika temperaturzoner i samma lastbil, allt ifrån frystemp till värme. Ett annat exempel är Uppsala Stadsbud som erbjuder sig att deltransportera för att undvika att köra med halvfull lastbil och sparar därför på naturens resurser.