Det är smart att vara försiktig när man installerar nya glasytor. Något man sällan kanske tänker på när det är dags att bygga om eller renovera är att det finns många lagar och risker som gäller för just glasytor i ditt hem. Det är också lätt att undervärdera riskerna när man hanterar glas. Speciellt om det gäller glaskonstruktioner på balkonger eller i trappor och dylikt.

På omboende.se har de därför skrivit ihop en guide som berättar allt man behöver tänka på. De påpekar saker som står i Boverkets byggregler och plan- och bygglagen och ger även förslag på säker hantering av glas.

Omboende.se: Så tänker du säkert med glas i byggnader

Till exempel påpekar det att större glasytor måste markeras. Vi har ju till exempel alla sett klipp av människor som går rakt in i en glasruta i tron om att det är en dörr eller en öppen yta. Det här är något man gärna vill undvika i sitt hem. Man måste även begränsa risker för till exempel fallolyckor och skärskador.

Det är helt enkelt en bra sammanskrivning som är värd att bokmärka inför framtida glasbyggen.