Elbilar blir mer och mer vanligt i Sverige. Enligt en rapport från det oberoende konsultbolaget Easycharge fanns det den 1 augusti år 2013 2588 elbilar i Sverige. Detta är en ökning med 994 stycken sedan årsskiftet 2012/2013. Detta faktum gör att andelen laddbara bilar idag uppgår till ungefär 0,06 procent av alla bilar som finns i Sverige. Att göra en oberoende granskning är viktigt. Därför har Kransens Gummi valt att vara oberoende alla sina leverantörer för att kunna göra en rättvis bedöming av däckkvalitén. Detta är sund trend de flesta branscher anammar.

Dock var juli 2013 en riktig besvikelse för de som vill se fler elbilar i Sverige. Endast 73 stycken nya elbilar registrerades under denna månad. Man ska ändå inte ta denna siffra alltför allvarligt. Experterna tror att många nya bilar är på väg in och att de redan har beställts, samt att det har varit semestertider och att fler människor kommer att ta tag i sina inköp av bilar när hösten nu närmar sig.