Nu är upphandlingen klar, och det blir PEAB som får uppdraget att bygga den nya Bergsåkersbron. Kostnaden beräknas uppgå i nära 59 miljoner och pågå till 2015.

Ovan kan du se en 3D modell av bron, vars konstruktion nu till slut har inletts. Det här är ett projekt som har varit efterlängtat i området, då den existerande bergsåkersbron haft väldigt begränsad framkomlighet för boende, verksamma och genomresande. Detta på grund av att den är enkelriktad och signalreglerad. Den nya bron byggs norr om den gamla. Den gamla bron kommer däremot hållas öppen så länge det finns möjlighet.

Förutom att den nya bron får ett extra körfält ska den även utrustas med nya handikappanpassade gång- och cykelvägar, ny belysning och förbättrade körleder för busstrafik. Dessutom ska ett stadigt bullerplank föras upp för att minska ljudnivån från vägen för boende i området.

- Bergsåkersbron är ett mycket efterlängtat projekt. Att upphandlingen nu är klar och inte överklagats innebär att spaden snart sätts i marken, något som boende och resande väntat på under många år, säger Erland Solander (M), stadsbyggnadsnämnden ordförande.

För mer information, besök projektets sida på: http://www.sundsvall.se/bergsakersbron eller läs mer om betongkonstruktioner på Cement och betong-institutet.