Vi har tidigare läst om japanska forskare som tror att solceller på månen kan lösa jordens energiproblem. Nu har professor Richard Fork vid Alabamas universitet vunnit ett patent på en lösning som kan förse rymdfarkoster med energi via laserstrålar.

Hans system använder sig av flera rymdfarkoster som kommer vara belägna inom specifika områden runt jordens omloppsbana, på ett sådant sätt att de kontinuerligt kan samla på sig energi från solen. Denna energi kan sedan levereras på begäran genom att skicka den till andra farkoster i olika former, bland annat som ljus.

- Jag ser det här patentet som ett användbart steg i att tillverka effektiva infrastrukturer i rymden, som tillexempel i områden runt en asteroid eller planet i omloppsbana runt en stjärna, säger Richard Fork. Patentet är viktigt eftersom det kan låta oss generera och leverera energi i rymden för både kommersiella intressen och för syften av allmänintresse.