Källsortering är något som omges med många myter, varav flera är negativa. Det handlar då om saker som att källsortering inte gör någon som helst nytta, och tvärtom faktiskt kan påverka vår miljö negativt. Varför dessa myter om källsortering fortfarande existerar kan vara svårt att förstå, men det är inte otroligt att det beror på att många känner dåligt samvete över att de är dåliga på att källsortera. Det är helt enkelt lättare att intala sig själv att det inte spelar någon roll. De två antagligen största myterna är dels att alla sopor ändå blandas i slutändan och går samma öde till mötes, och dels att de extra transporter som krävs för att rätt avfall ska hamna på rätt plats gör att källsortering miljömässigt är en förlustaffär. Som synes så står de två i motsats till varandra; båda kan alltså inte vara sanna.

Myt 1: allt blandas ändå på tippen

Hur denna myt uppstod är osäkert. Det hävdas ibland att när källsortering först infördes, så var systemet för återvinning ännu inte färdigutbyggt, vilket ledde till att alla sopor och allt avfall ändå blandades till sist. Men om detta möjligen var sant för många, många år sedan så är det definitivt inte det numera. Var sak hamnar på sin plats, och återvinns på korrekt sätt, vilket leder till stora miljövinster.

Myt 2: källsortering gör mer skada än nytta

Denna myt finns i flera olika varianter, som alla i grund och botten säger att källsortering är ”onödigt”, antingen för att energikostnaderna för transporter eller rengöring av förpackningar är större än de vinster man gör, eller att vissa material finns i så stor mängd att det inte nyttar något till med att återanvända dem. Vad gäller transporter så har detta grundligt undersökts, och resultaten är entydiga: källsortering innebär en miljövinst, även när man räknar in de extra transporter som krävs. På samma sätt är det med rengöring av förpackningar: man behöver inte diska dem lika noggrant som sina köksredskap, och den energi som krävs för detta är betydligt mindre än vad man sparar genom återvinning. Argumentet att vissa material är så vanliga att det inte lönar sig att återvinna dem är också helt felaktigt: besparingarna vad gäller energi är även här betydande.

Andra sätt att spara på naturens resurser kan vara att installera luftvärmepump eller bergvärme. Information angånde källsortering och bergvärme i Stockholm finner du på: