Det japanska företaget Shimizu Corp påstår att man med hjälp av att placera ett 400 km brett band av solceller runt månens ekvator i framtiden kommer att kunna lösa de energiproblem som vi har här på jorden. Företaget har jobbat fram en lösning för jordens framtida energiförsörjning och enligt deras förslag ska man alltså placera solceller runt månens ekvator. Totalt kommer det att krävas solceller till ett 400 km brett band på en sträcka på 11 000 km.

Tanken är den att den elenergi som alstras på den sida av månen som ligger mot solen ska skickas med ledning till sändarstationer som i sin tur skickar över energin, antingen via laser eller mikrovågor, till jordens mottagarstationer. Denna typ av anläggning ska kunna generera ström dygnet runt och kommer inte att påverkas av moln eller andra väderleksproblem.

Shimizu Corp planerar att kunna bygga solcellerna år 2035 och arbetet ska då utföras av robotar som man styr nerifrån jorden. Man har inte utgått med någon kalkyl över projektets kostnader än och det finns inte heller ännu någon redogörelse över ägarförhållanden.

Om man skall ha fötterna kvar på jorden så är Miltronic Sweden ett intressant svenskt företag som sysslar med solenergi. Miltronic såg tidigt att det fanns en marknad för den här typen av energi och byggde upp en specialkompetens inom området. Idag kan deras produkter användas över hela världen, dock inte testade på månen, ännu.