I slutet av januari hölls konferensen Nordisk Workshop i Ekonomi- och verksamhetsstyrning på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Över 60 forskare deltog i arrangemanget och diskuterade forskning och praxis i ekonomistyrning. Nu har Ekan Management gått ut med ett pressmeddelande där de sammanfattar några av insikterna som de nådde under konferensen. Jag redogör för några av punkterna nedan.

Du hittar hela pressmeddelandet här: Forskning och praxis i ekonomistyrning

Behov och praxis

Några av sakerna de kom fram till var bland annat att man i allt för stor utsträckning beräknar ekonomistyrningsteori och -praxis ifrån en stabil affärs- och marknadsmiljö; vilket väldigt sällan speglar verkligheten för vare sig företag eller andra verksamheter. Man bör därför utgå från marknaden istället för att sätta prisnivåer utefter kostnader när man utvecklar framtidens prismodeller.

Beslut och IT

En annan problematik som identifierades var i vilken utsträckning en avsaknad av beslutsfattning inom företag kan leda till förluster i försäljning och lönsamhet. Det här är dessutom till viss del orsakat av ineffektiv användning av affärssystem, vilka sällan är kopplade till den faktiska affärsmiljön. Ett system som integrerar finansiell mätning och kontroll tillsammans med strategisk planering och analys kan öka förutsättningarna för en effektiv användning av IT i beslutsfattning och -kvalitet. Läs mer om ekonomilösningar för företag på http://www.cash-it.se/.

Ägarstrukturens påverkan

En studie som diskuterades på konferensen visade att verksamheter med många ägare har en tendens att förlora fokus på den faktiska verksamheten. Företag med färre, långsiktiga och stabila ägare tenderar att ha ett större fokus på kunderna. Det här fokuset riktas i större utsträckning mot ägarna i verksamheter med många ägare. Detta påverkas till stor del av att feedback från överordnade enheter inte återkopplas i systemet, vilket hämmar verksamhetens utveckling.

Mycket intressanta och tänkvärda slutsatser från konferensen, som är värda att tas upp för diskussion i alla finansiella verksamheter.