Idén om att odling bara är möjligt med hjälp av olja och diesel motbevisas av ett antal gårdar i Östergötland där lantbruket drivs med hjälp av biobränslen.

De fossilfria gårdarna är så pass unika att de fick besök av en intresserad internationell publik i samband med World Bioenergy 2014, en mässa och konferens för aktiva inom bioenergisektorn som arrangerades i Jönköping på mässområdet Elmia 3-5 juni. Mässan samlar leverantörer, beslutsfattare och köpare av produkter, teknik och kunskap inom bioenergisektorn. Många av utställarna är aktiva inom områdena biogas och biodrivmedel, förbränningsteknik, träbaserad bränsleproduktion, forskning, utveckling och utbildning samt handel, distribution, transport och logistik. Studiebesök till de fossilfria gårdarna gjordes för att visa upp lösningen samt ge konferensdeltagarna en chans att lära sig mer om fossilfritt modernt lantbruk.

På de olika gårdarna i Östergötland drivs alla maskiner, fordon, torkar, traktorer, motorsågar och gräsklippare med biobränslen, och man arbetar även aktivt med att minska behovet av att använda handelsgödsel. Studiebesöken arrangerades i samarbete med LRF.

Sedan 2005 har utsläpp från Diesel minskat p.g.a. flera lagstiftningar. Detta har gjort att flera stormaskinstillverkare har valt att installera ett SCR-system i sina fordon vilket hjälper till att rena delar av utsläppen. För att detta skall fungera behöver man dosera AdBlue i systemet. Det finns många olika kemikalier på marknaden men NB Oljor i Sala och Västerås har valt att arbeta med AIR1 från Yara. Det Norska företaget Yara grundades 1905 och är nu verksamt i 150 länder. Företagets visionen är "säkerhet är alltid viktigast".