Det finns ett antal obestridliga faktum just nu. Vi vet att vår planet blir varmare. Åsikterna om varför den blir det går väldigt mycket isär, dels finns det de som säger att det endast är en naturlig del i jordens livscykel och det finns vissa skäl att tro det, då forskning visar att jorden har varit varmare i perioder för att sedan bli kallare igen. Men något som också tydligt visats genom forskning är att vi människor och vårt användande av fossila bränslen har påskyndat den här utvecklingen, till och med så pass mycket att det har blivit en onaturlig uppvärmning av vår planet. Det har gått för snabbt och blivit för mycket, vilket i sin tur kan komma att leda till förödande konsekvenser. Vad kan vi göra åt det? Jo, att acceptera att det finns en naturlig temperaturhöjning och att minimera vårt användande av fossila bränslen för att inte påverka jordens naturliga cykel. Hur ska vi då få energi, något som vi är i stort behov av och bara blir än mer beroende av? Genom förnyelsebara energikällor.

Solenergi

Solen är grunden till allt. Utan den hade det inte funnits människor på denna planet. Solen är också orsaken till att så många energikällor kan användas idag, den reglerar bland annat vattnets kretslopp och skapar olika temperaturer och lufttryck på planeten. Dessa tryckskillnader gör att det sedan börjar blåsa. Jorden tar hela tiden emot enorma mängder solenergi. Ett enkelt villatak i Sverige tar exempelvis per år emot omkring fem gånger så mycket solstrålning än bostadens totala energiförbrukning. Solenergi börjar allt mer utnyttjas, både till att alstra värme och elektricitet. Med hjälp av solfångarna får man värmetillförsel och genom solpaneler alstras elektricitet. Ett mycket bra och kompletterande energisystem som blir allt billigare att investera i.

Vindkraften

Som vi sa i tidigare stycke så är det solen som ligger bakom att det överhuvudtaget blåser, men det går inte att alstra någon energi ur vinden med hjälp av solpaneler. Det måste göras genom vindkraftverk. Vindkraften är ett klassiskt energisystem, som har använts till många olika saker. Ta bara ett sådant exempel som kvarnar, som använde vindens kraft till att exempelvis krossa vete. Idag är vi mer intresserade av den elektricitet som vinden kan ge oss genom dessa vindkraftverk och i dagsläget finns det omkring 1900 verk installerade på olika platser i Sverige. Det är en energikälla som sakta men säkert rör sig framåt och även om inte kraftverken producerar speciellt mycket än så är de ändå uppe i en elproduktion på över 7 TWh sett över ett år. Metron är en miljökonsult som bland annat mäter vibrationer och skador vid större byggen. De skriver på sin hemsida att en bra arbetsgång är som följande: "Identifiering av problemområden, inventering av byggnader, anläggningar och installationer, inom ett med hänsyn till omgivningspåverkan berört riskområde.". Man gör detta för att undvika att skada närliggande fastigheter. Eftersom vindkraftverk har en stor inverkan på sin omgivning är detta att föredra.

Vattenkraft

Genom att utnyttja vattnets naturliga rörelser kan det i sin tur skapa elektricitet åt oss. Vattnets kretslopp styrs av solen, vilket betyder att det från allra första början är solen som gör det möjligt för vattnet att överhuvudtaget kunna generera. Det finns olika typer av vattenkraft, tekniker som används mer eller mindre i dagsläget. Det mest omfattande rör rinnande vatten i älvar, som forsar genom turbiner, men det finns andra som det experimenteras med, bland annat vågkraft och tidvattensenergi.

  • Sverige uppnådde 2013 sitt och EUs förnybartmål
  • Läs mer om den svenska användingen av förnybar energi här.