Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) har utsett Årets energiutmanare. Detta i en tävling som startades 2007 i samband med Skåneinitiativet; ett initiativ med målsättningen att företagen som ansluter sig ska minska sin energianvändning med 20% till 2016. Personen som tilldelas priset ska ha genomfört en betydande insats inom området energieffektivisering. Tidigare år har det bara varit individer som utsetts till årets utmanare, men i år går tävlingen till företaget för att uppmärksamma eftersträvansvärda laginsatser i hållbar utveckling.

De slutliga vinnarna av priset är Karlstads Bostads AB.
Utdelningen av priset skedde på energikonferensen Årets energikick i Göteborg tidigare i november, och Karlstads Bostads AB, med motiveringen:

Karlstads Bostads AB vinner utmärkelsen Årets energiutmanare för sin lysande energijakt. KBABs egna energijägare och energibovärdar samarbetar för att ständigt jaga kilowattimmar, samtidigt som företagets energiskola stärker de anställdas kompetens. Detta bidrar till att barriärer mellan teknikområden monteras ner och byggnaden ses som en helhet. KBAB såg också tidigt möjligheterna med energideklarationer och skapade en egen organisation som ackrediterades. Det har resulterat i 600 åtgärdsförslag som nu genomförs i högt tempo. Det långsiktiga gnetandet placerar KBAB bland de bostadsföretag som har lägst energianvändning i Sverige. Målet att år 2020 ha gått från dagens 109 kWh/kvm och år till 90 kWh/kvm för värme, varmvatten och fastighetsel känns därför mycket trovärdigt. För KBAB tycks allt vara möjligt!

Två hedersomnämnanden går också ut till Kopparstaden och Vätterhem som gjort inspirerande satsningar inom energieffektivitetsutveckling.
Se hela pressmeddelandet på sabos hemsida: Karlstads Bostads AB utsedda till Årets Energiutmanare