- Föreställ dig bränsle utan rädsla. Inga klimatförändringar. Inga oljeutsläpp, döda gruvarbetare, förorenad luft, förstörda landområden eller förlorade djurliv. Ingen energifattigdom. Inga oljebaserade krig, diktaturer eller terrorister. Inget som tar slut. Inget att skära av. Inget att oroa sig för. Bara energiöverflöd, godartad och prisvärd, för alla, för alltid.

Det är första paragrafen i Amory Bloch Lovins bok Reinventing Fire. Talet är en presentation av de innovationer och förändringar han föreslår i boken, där förnybara energikällor och mer effektiv energianvändning helt kan fasa ut fossila bränslen inom en nära framtid.

Bild från www.lantzmetall.se

Onekligen en ambitiös dröm, men många av hans idéer verkar rent ytligt fullt genomförbara. Hursomhelst ett intressant och tankeväckande tal om en fortsatt viktig fråga.